Vidensbrønd

... interaktivt gulv er rykket ind i hos os

Et interaktivt gulv der kombinerer læring, leg og bevægelse indtager i øjeblikket folkeskoler, børnehaver og fritidsordninger over hele landet. Børnehaven Mariehønen i Slagelse Kommune er en af de børnehaver i Danmark, der går foran og inddrager den såkaldte Vidensbrønd i pædagogikken. Erfaringerne viser først og fremmest, at den sociale og legende tilgang skaber en naturlig nysgerrighed for tilegnelse af ny viden. Desuden betyder den fysiske tilgang og fællesskabet, at pædagogerne eksempelvis kan nå børn, der ellers har svært ved at koncentrere sig. 

Børnehaven Mariehønen i Korsør har taget ny teknologi til sig i den helt store stil. Vidensbrønden er et interaktivt gulv, hvor ungerne kan hoppe rundt og lege og lære.