Stuer

Børnene er fordelt på tre stuer i forhold til alder og udvikling.

Jordbærstuen

På Jordbærstuen kan børnene starte fra de er 2 år gamle, og indtil de er ca. 4 år gamle. Her er der fokus på at skabe en tryg og nærværende base for børnene, så de gradvist får mere mod og lyst til at gå på besøg i resten af huset.

På Jordbærstuen er det primære fokus, at lave et godt grundlag for, at børnene kan klare sig godt senere og vores mål er, at vi sammen med jer forældre skal støbe et solidt fundament for børnene.

Fundamentet består af: 

  • Et godt sprog
  • At børnene kan begå sig godt med de andre børn og voksne.
  • At børnene bliver næsten selvhjulpende i forhold til påklædning – og gerne har smidt bleen inden første stueskift, eller er godt på vej til det. 

Stueskift til Agurkestuen 

Børnene starter på Agurkestuen, når de er klar til det. Rettesnoren er dog august måned det år, hvor barnet bliver 4 år (1. mandag i august).

Agurkestuen

På Agurkestuen ”bygger” vi oven på det fundament der er lavet på Jordbærstuen.

Børnene deltager her i flere strukturerede aktiviteter, som de voksne sætter i gang. Her øves at børnene bliver i stand til at deltage sammen med andre og tage hensyn til hinanden bl.a. når de venter på tur. Samtidig deltager de i aktiviteter eller lege de forhåbentlig synes er sjove og som lærer dem nye ting eller inspirerer deres lege. 

Agurkestuen har en mere tydelig og detaljeret struktur, hvor børnene har faste opgaver og bl.a. på skift er med til at dække bord. En anden opgave er at holde styr på sin kop, og ”tjekke” sig ind og ud når de kommer og går ved, at flytte billedet på tavlen. Vi begynder gradvist at stille højere forventninger til børnene om, at de skal blive mere selvhjulpne og fx hænge deres tøj op i garderoben frem for at smide det på gulvet. 

Stueskift til Radisestuen 

Børnene skifter til Radisestuen et år før de skal starte i skole (1. mandag i august).

Inden sommerferien får hver familie en informationsfolder om Radisestuen.

Radisestuen 

På Radisestuen går de ældste børn i Mariehønen. Her arbejdes der endnu mere målrettet med aktiviteter der styrker og forbereder børnenes overgang til skolelivet. 

Der er flere strukturerede aktiviteter, hvor børnene skal være koncentreret om en voksenstyret aktivitet. Samtidig bliver kravene og forventningerne til, at børnene har styr på deres egne ting øget.

Vi arbejder meget i temaforløb, hvor børnene skal fordybe sig i emner sammen med de voksne. På den måde træner vi både børnenes opmærksomhed og evne til at udskyde egne behov, samtidig med at de lærer nyt om de emner vi arbejder med. 

Vi har en fast struktur, hvor børnene har flere opgaver, som de i højere grad end på Radisestuen selv skal udføre.

Børnene får vist mere tillid til at løse opgaver selv, hvilket er med til at gøre dem mere ”selvkørende” og får tro på egne evner.

Generelt støtter vi stadig børnene, der hvor de har behov, men de skal i højere grad forsøge at løse opgaverne selv.