Ind- og udmeldelse

Udmeldelse af Mariehønen skal ske med 1 måneds varsel fra den sidste i måneden.

Du kan på Slagelse Kommunes hjemmeside læse og selvbetjene dig til flere oplysninger om bl.a. ventelister, økonomiske friplads, ind- og udmeldelse.

Siden er sidst opdateret 3. marts 2015