Bestyrelsen

Forældrebestyrelsens opgaver er at varetage den overordnede styrelse af dagtilbuddet i henhold til dagtilbudsloven og i samarbejde med leder og personale.
Byrådet og fagudvalget fastsætter mål og rammer, hvilket betyder, at forældrebestyrelsen ikke har kompetencer i forhold til daglige ledelse og drift af institutionen.

Forældrebestyrelsen

kan træffe beslutninger om de overordnede principper for blandt andet:

  • Personalesammensætningen (særlige kompetencer)
  • De pædagogiske aktiviteter og pædagogiske metoder i dagtilbuddet
  • Forplejning, inventar og rengøring
  • Samarbejde mellem daginstitutionen og samtlige forældre, herunder dialogen mellem forældrebestyrelsen og forældregruppen som helhed
  • Samarbejde med andre lokale aktører
  • Placering af den daglige åbningstid indenfor de af Byrådet godkendte rammer
  • Anvendelse af det af byrådet udmeldte årlige budget, som ikke allerede er fastsat (principper for de børnerelaterede udgifter)

Forældrebestyrelsen inddrages i arbejdet med den pædagogiske lærerplan og er en aktiv del af flere arrangementer i Mariehønen. Der er valg til bestyrelsen hvert år.